Subsidie AED’s en buitenkasten
Per jaar krijgen 1 op de 1000 inwoners in Nederland een hartstilstand. De kans om een hartstilstand te overleven, kan worden verhoogd als een slachtoffer binnen 6 minuten gereanimeerd wordt. Gemeente Amstelveen wil bewoners die hier initiatieven op willen nemen daarbij ondersteunen. Daarom biedt zij een subsidie aan voor de aanschaf van een AED en buitenkast.

Leren reanimeren
Iedereen vanaf 18 jaar kan leren reanimeren door hiervoor een cursus van ca 4 uur te volgen. U wordt dan burgerhulpverlener. Het wordt aangeraden om jaarlijks een herhalingscursus te volgen en u moet dat minimaal eens in de 2 jaar doen om burgerhulpverlener te blijven. Als u bent opgeleid, kunt u zich aanmelden bij HartslagNu. HartslagNu is een systeem dat gebruikt wordt door de meldkamer van de ambulancedienst. De meldkamer kan u dan oproepen als iemand in uw buurt een hartstilstand krijgt.

AED’s
Onderdeel van een reanimatie kan het inzetten van een AED (Automatische Externe Defibrillator) zijn. Veel AED’s staan nu binnen, maar als ze buiten staan kan deze 24/7 ook gebruikt worden als het gebouw gesloten is.
De gemeente biedt daarom een tegemoetkoming in de kosten voor een AED en/of een buitenkast, onder de voorwaarde dat de AED buiten komt te staan en onder de voorwaarde dat u deze aanmeldt bij het oproepsysteem HartslagNu. De meldkamer van de ambulancedienst gebruikt de informatie in HartslagNu om mensen op te roepen om de dichtstbijzijnde AED op te halen als er sprake is van een hartstilstand.

Subsidieregeling
Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor een AED en/of buitenkast. Bedrijven kunnen alleen voor een buitenkast subsidie vragen. De subsidie voor een AED bedraagt 40% van de aanschafkosten en de subsidie voor een buitenkast bedraagt 75% van de aanschafkosten, tot een maximum van in totaal €1.000.
Subsidie kan worden aangevraagd voor AED’s en/of buitenkast die na 1 januari 2019 zijn aangeschaft. Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2019 worden ingediend, of tot het subsidieplafond van €20.000 is bereikt.
Zie voor de overige voorwaarden de nadere regels: Nadere regels subsidie AED’s & buitenkasten (tbv AED’s).
We attenderen u er op dat u de subsidie van de gemeente kunt combineren met een inzamelingsactie via www.buurtaed.nl. Omdat de inzamelingstijd beperkt is adviseren wij u direct bij aanvang subsidie aan te vragen bij de gemeente. De subsidie dient uiteraard te worden teruggestort als de AED/buitenkast niet wordt aangeschaft.

Nadere regels subsidie AED’s & buitenkasten (tbv AED’s).
We attenderen u er op dat u de subsidie van de gemeente kunt combineren met een inzamelingsactie via www.buurtaed.nl. Omdat de inzamelingstijd beperkt is adviseren wij u direct bij aanvang subsidie aan te vragen bij de gemeente. De subsidie dient uiteraard te worden teruggestort als de AED/buitenkast niet wordt aangeschaft.
Meer informatie over reanimatiecursussen, AED en buitenkasten

EHBO vereniging Amstelveen
biedt reanimatiecursussen en EHBO cursussen en informatie en advies aan voor Amstelveense inwoners. U kunt zich voor een training aanmelden door een mail te sturen naar Secretaris@EHBO-Amstelveen.nl of via onze website. Informeer ook bij uw zorgverzekering of u de kosten kunt declareren vele geven een gedeelte of een complete vergoeding .

Hartslagnu is het oproepsysteem dat de Ambulancedienst in deze regio gebruikt voor het oproepen van burgerhulpverleners en het inzetten van AED’s. Burgerhulpverleners en AED’s dienen daar dus te worden aangemeld.