Het R.I.V.M. heeft een lijst samen gesteld met symptomen van het verloop van het Coronavirus.
In dit overzicht staan alle symptomen die voorkomen bij besmetting met het coronavirus, ook bekend als het COVID-19-virus.

Lichte klachten:
• Neusverkoudheid
• Keelpijn
• (Droge) hoest
• Slijm ophoesten
• Moeheid
• Spier- en gewrichtspijn
• Hoofdpijn
• Lichaamstemperatuur tot 38 graden

En in mindere mate:
• Diarree
• Misselijkheid en braken
Bij deze klachten is het niet noodzakelijk om een arts te raadplegen. Blijf thuis en zorg dat je geen andere mensen kunt besmetten.

Zware klachten:

• Koorts boven de 38 graden
• Kortademigheid
• Longontsteking
Bij deze klachten is het noodzakelijk om een arts te raadplegen. Bel de huisarts of de huisartsenpost.

Verdeling klachten:
Van de besmette mensen heeft ongeveer 80 procent milde tot matig ernstige klachten. Bij 13,8 procent van de besmettingen komen ernstige klachten voor. 6,1 procent heeft zeer ernstige klachten.

Incubatietijd:
De incubatietijd is de tijd tussen het moment dat je besmet raakt en het moment dat er klachten opspelen. Deze periode kan twee tot veertien dagen duren, maar gemiddeld is het vijf à zes dagen.

Het coronavirus in het kort:
• Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.
• Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
• Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
• Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbaren, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico’s.
• Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.

Bron: RIVM

 

Advies van de Nederlandse Reanimatie Raad (N.R.R.) i.v.m. reanimatie.
Aanbevelingen BLS-protocol en handelen bij een reanimatie.

1e  Voor het vaststellen van normale ademhaling middels kijken, luisteren en voelen.
Luisteren en voelen vervallen, wordt alleen kijken.

2e Maximaal twee first responders bij het slachtoffer, anderen staan op ruime afstand; één first
responder masseert, de andere first responder staat bij de voeten van het slachtoffer in verband
met het aflossen voor massage.

3e Burgerhulpverleners en first responders moeten de mogelijkheid krijgen hun handen te
desinfecteren bij de ambulance of andere hulpverleners.

4e Pocketmasks, face-shields of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing
tijdens reanimatie zijn niet veilig en moeten niet gebruikt worden.

Heb je een Mondmasker let er dan op dat alleen het type N95/FFP2/FFP3 je beschermt tegen het Coronavirus.