Kijk voor informatie over het coronavirus op onze pagina boven in de menubalk.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In verband met het Coronavirus hebben wij besloten om de reanimatiecursus op te schorten naar een later tijdstip. Wel kunt u zich inschrijven zodra wij weer gaan starten dan mailen wij u hierover.

In september 2020 gaan wij weer starten met een cursus EHBO. Klik op de foto voor meer informatie.

Onze vereniging heeft een actieve
buitendienst die ondersteuning geeft
bij evenementen. Klik op de foto voor
meer informatie.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KNV EHBO ACTIVEERT NOODHULP

De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO activeert haar Noodhulp Organisatie ten behoeve van de zorg rondom het coronavirus (COVID-19).
Door het netwerk te activeren wordt er een vervolg gegeven aan een jarenlange traditie waarbij mensen met een EHBO-diploma zorg gaan verlenen aan mensen in nood. Tijdens deze coronapandemie zijn onze vrijwilligers beschikbaar voor inzet bij professionele zorgorganisaties zoals verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en GHOR/GGD.

Het KNV Noodhulp netwerk is voor het laatst geactiveerd tijdens de vluchtelingencrisis in 2015. Tijdens deze crisis hebben de vrijwilligers van de KNV EHBO de driedaagse noodopvang locaties van diverse gemeenten voorzien van eerste hulp.

Aanmelden KNV Leden
Noodhulp aanvragen

ORGANISATIE STRUCTUUR

Zoals gebruikelijk valt de landelijk coördinatie onder het Hoofd Opleidingen van de KNV EHBO.
Deze specifieke bestuursfunctionaris is verantwoordelijk voor de aansturing en maakt daarbij gebruik van een team vrijwilligers. De dagelijkse leiding ligt, traditiegetrouw, bij een van de bestuursleden uit het district waar de calamiteit zich bevindt. In dit geval het bestuurslid hulpverlening van het district Noord-Brabant & Limburg. Het platform KNV-Noodhulp is er op gericht om zorgverleners en KNV leden met elkaar in contact te brengen. Zorgverleners dienen zelf te controleren of de aangeboden leden passen in het kwaliteitsschema van hun organisatie.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EHBO vereniging Amstelveen heeft haar beleid aangescherpt wat betreft de bijeenkomsten van onze vereniging in relatie tot het Coronavirus.

Bij EHBO lessen en oefeningen vindt veel fysiek contact plaats. Hierdoor sluiten wij ons aan bij het advies van het kabinet om sociale contacten in het algemeen sterk te beperken. Hiermee nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als vereniging.

Wij hebben besloten om alle geplande activiteiten zoals de jaarvergadering en geplande opleidingen (waaronder de reanimatiecursussen) te verplaatsen naar later tijdstip dit jaar. Voor alle cursussen gepland vóór eind april 2020 zullen wij contact met u opnemen voor een nieuw te plannen datum zodra wij het sein veilig krijgen om de lessen weer op te starten.

Wij zullen u zodra er meer informatie is informeren over de lessen die hierna volgen.
Bij eventuele vragen kunt u zich richten tot onze secretaris Astrid Lodder via e-mail: Secretaris@EHBO-Amstelveen.nl

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Op dit moment krijgen wij veel vragen over het Coronavirus (Covid19). De informatie vernieuwd zo snel dat wij u willen adviseren om de websites van het RIVM en de GGD te raadplegen. Deze sites worden dagelijks ge-update zodat u de laatste informatie kunt volgen.
Voor de website van het RIVM: www.rivm.nl Voor de website van GGD Amsterdam: www.ggd.amsterdam.nl
U kunt ook het landelijke informatienummer 0800-1351 bellen voor meer informatie.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________