Foto’s en afbeeldingen welke op onze website zijn geplaatst mogen onder géén enkele voorwaarde gedupliceerd worden voor andere doeleinde in welke zin dan ook.

De door ons geplaatste foto’s zijn alleen bedoeld om derde een kijkje te geven in onze activiteiten van onze buitendienst.

Mocht u een foto tegenkomen waar u op afgebeeld bent en of afgebeeld staat en u bent het hier niet mee eens neem dan onverwijld contact op met de voorzitter via E-mail:   Voorzitter@ehbo-Amstelveen.nl en wij zullen deze direct in samenspraak met u verwijderen.