Tijdens een evenement/inzet/braderie/privé/ werk wanneer je maar als EHBO’er hulp verleend en gegevens van een slachtoffer verzameld, is het ontzettend belangrijk om te weten dat je hier verantwoordelijk mee omgaat.

Dit houdt in; mocht je de naam, leeftijd, gegevens ouders/contactpersoon verzameld hebben, dan moet je bewust zijn van een geheimhoudingsplicht ten aanzien van derden.

Als je de familie, 112 centrale, Ambulance of huisartsenpost belt, dan mag je alleen die gegevens overdragen die noodzakelijk zijn voor verdere hulpverlening, en dan is het de bedoeling dat je de verzamelde gegevens overdraagt aan de coördinator van dienst en behoud je zelf geen kopieën hiervan. Deze zal de gegevens op de juiste wijze digitaal opslaan, beveiligd met een wachtwoord tot een maximum periode van uiterlijk één jaar en daarna definitief verwijderen .

Daarnaast mag je als hulpverlener, geen naam en toenaam kenbaar maken in gesprekken met derden die er niks mee te maken hebben.

Voorbeeld 1:  slachtoffer A: naam John Johnson, geboren 01-01-1997, heeft een ongelukje gehad in de wc, tijdens een feestje, de EHBO heeft geholpen en overdracht gedaan aan een Ambulance team die ter plaatsen is gekomen i.vm. een gebroken enkel.

Voorbeeld 2: Politie komt ter plaatsen en wil van u de medische gegevens weten van het slachtoffer. De politie heeft niets aan de medische gegevens van het slachtoffer en hebben dus geen recht op inzage op medische gegevens. Wij verstrekken deze gegevens dus niet aan de politie maar wel aan het Ambulanceteam die de behandeling van u overneemt.

Nadat de overdracht geweest is, en EHBO’er de week daarop een bekende tegenkomt en openlijk naam en toenaam gaat bespreken over wat er gebeurd is en waar, en welk letsel.
Dit mag absoluut niet!!

Je mag wel bespreken dat je tijdens een evenement een open enkelbreuk behandeld hebt en overgedragen… Maar ZONDER de persoonlijke gegevens ! (Wees ook hiermee terughoudend mee)

Als we bij grote feesten en partijen een logboek bijhouden dan is de coördinerende EHBO’er verantwoordelijk voor het verwerken en vernietigen van gegevens achteraf, soms moeten we een verslag schrijven voor de Veiligheidsregio: hier komen alleen de gegevens van hoeveel slachtoffers, welk letsel, en welke handelingen in te staan. Dus ook hier worden géén persoonsgegeven verstrekt.

Mochten hierover nog vragen en of opmerkingen zijn, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging via e-mail: voorzitter via e-mail: Voorzitter@EHBO-Amstelveen.nl of via Secretaris@EHBO-Amstelveen.nl.