ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Onze vereniging is een ANBI en heeft deze belastingvoordelen. De overheid stelt echter dan wel verplicht om een aantal vaste ANBI gegevens op een website te vermelden.

Statutaire naam Instelling
Afdeling Amstelveen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken

Verkorte naam
EHBO vereniging Amstelveen

RSIN
816061907

Contactgegevens
Boogschutter 219
1188 BR Amstelveen
Secretaris@ehbo-amstelveen.nl

Doelstelling KNV EHBO
De “Eerste Hulp Bij Ongelukken bevorderen”, in de ruimste zin van
het woord, geldt als belangrijkste doel van de KNV EHBO.

Daarnaast heeft de vereniging ook nog een aantal specifieke doelstellingen:

  • Het in zo breed mogelijke kring onder de aandacht brengen van de noodzaak van een goede eerste hulpverlening;
  • Het bevorderen van het geven van voorlichting over eerste hulpverlening;
  • Het bevorderen en organiseren van opleiding tot het geven van onderricht in het algemeen dat vereist wordt voor een goede eerste hulpverlening;
  • Het verspreiden van informatie en het aanschaffen en verspreiden van materiaal ten behoeve van de voorlichting, de opleidingen en het daadwerkelijk verlenen van eerste hulp
  • Het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  • Het samenwerken met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke lichamen die zich in gelijke of verwante richting begeven;
  • Andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.

Beleidsplan

Binnenkort meer informatie.

Namen van de bestuurders

Voorzitter                                   :     de heer P. Jonker
Secretaris                                   :     mevrouw A. Lodder
Penningmeester                       :     mevrouw P. Stolk
Buitendienstcoördinator         :     de heer P. Jonker
Materiaalbeheer                       :     de heer T. Tosseram
Materiaalbeheer                       :     de heer A. van den Heuvel
Bestuursadviseur                     :     de heer R. Ulenberg        (Geen bestuurslid)

Beloningsbeleid

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning (salaris) voor het uitvoeren van werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden in principe vergoed.

Verslag activiteiten

De vereniging houd zich ieder jaar bezig met de volgende activiteiten:

  • Basiscursus EHBO, opleiding voor het EHBO diploma
  • Herhalingslessen EHBO, om het EHBO diploma geldig te houden
  • EHBO ondersteuning bij evenementen in Amstelveen en omgeving


Financiële verantwoording

De penningmeester zorgt ieder jaar voor een financieel overzicht welke voorafgaand aan de ALV gecontroleerd wordt door de kascommissie. Dit financiële overzicht wordt gepubliceerd en vrijgegeven zodra de jaarcijfers 2016 zijn opgemaakt, en goed gekeurd.