Lidmaatschap2018-11-06T16:36:11+00:00

Aanmelden
U kunt zich aanmelden als lid bij onze vereniging via het aanmeldformulier   “Klik hier

Afmelden
Het lidmaatschap van de vereniging loopt per kalenderjaar.
Opzeggen dient minimaal 1 maand voor het einde van het lopende (kalender) jaar schriftelijk bij het secretariaat te worden gedaan.

Ons adres:
Secretariaat EHBO vereniging Amstelveen.
t.a.v. Mevr. A. Lodder
p/a Boogschutter 219
1188 BR  Amstelveen
Tel. 020-6471508
E-Mail: secretaris@ehbo-amstelveen.nl